Disclaimer

Kelderman Orthodontie de Botter heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

Kelderman Orthodontie de Botter is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen naar andere websites. Kelderman Orthodontie de Botter is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites